Continu verbeteren met ons smart instuurmodel

Het instuurmodel is een gedigitaliseerde manier om het insturen op winkelniveau te begeleiden. Wij zorgen voor aantrekkelijke bloemenpresentaties die de winkelervaring verbeteren en zorgen ook voor de juiste aantallen om op deze manier de KPI’s te kunnen behalen.

Scrollen

Prognoses aan de hand van een aantal praktische stappen

Index vergroten

Gezamenlijk met de klant bepalen wij voor het komende jaar de jaarindex. Deze index vertegenwoordigt de groei waarop wij gezamenlijk moeten sturen.

Indelen en modelleren van omzet

Het is belangrijk dat er van tevoren wordt bepaald hoe de omzet wordt gerealiseerd. Dit gebeurt door middel van een jaarrondplanning.

Data analyseren en per week bijstellen

De bepaalde index dient te worden gehandhaafd door middel van wekelijkse, periodieke en kwartaalcontroles. Door de continue modellering zorgen wij voor het vaststellen van deze doelen.

Omzetdoel bepalen en vastzetten

De index die wij in het verleden hebben behaald, wordt gebruikt om in de toekomst de omzetdoelen vast te stellen. Hierop wordt wekelijks bijgestuurd.

Toevoegen van variabelen-collecties

Om het optimale assortiment neer te zetten en de groei te realiseren, werken wij met variabele collecties. Zo kunnen we schakelen op basis van nee-verkopen, maar ook op ja-verkopen.

Extra’s voor maximaal rendement

Naast de bestaande lijnen vinden wij het belangrijk om flexibel te zijn in de markt. Onze bestaande lijnen kennen jaarrondprijzen, maar om het maximale uit de keten te halen, werken wij met de toevoeging van acties. Deze acties mogen echter de bestaande afspraken met kwekers en het assortiment niet in de weg staan.

Onze data bestaat uit
zes essentiële draagvlakken

Ons datamodel

  • Modules
  • Margebeleid
  • Leverdagen
  • Logistiek
  • Duurzaamheid
  • Index

Het instuurmodel

HBM schema NL

Zo werkt het

Het instuurmodel is ontwikkeld als een gestructureerde benadering om bloemenpresentaties op winkelniveau te optimaliseren. In samenwerking met onze klanten stellen we jaarlijks een index vast die de gezamenlijke groei vertegenwoordigt. Dit begint met het vooraf bepalen van de omzetrealisatie door middel van een gedetailleerde jaarrondplanning, waarbij we zorgvuldig indelen en modelleren. De vastgestelde index wordt vervolgens wekelijks, periodiek en per kwartaal geanalyseerd en bijgesteld, waarbij continue modellering plaatsvindt om doelen te bepalen en te handhaven.

Om het optimale assortiment neer te zetten en groei te realiseren, maken we gebruik van variabele collecties, waardoor we flexibel kunnen reageren op zowel nee-verkopen als ja-verkopen. Bovendien voegen we acties toe naast onze bestaande lijnen om nog beter in te spelen op de marktvraag. Het is echter van cruciaal belang dat deze acties niet interfereren met bestaande afspraken met kwekers en het huidige assortiment. Kortom, het instuurmodel biedt niet alleen een gedigitaliseerde begeleiding op winkelniveau, maar integreert ook strategieën zoals het bepalen van de jaarlijkse index, het modelleren van omzet, het vastzetten van omzetdoelen en het toevoegen van variabele collecties en acties. Dit stelt ons in staat om flexibel in te spelen op de dynamiek van de markt en de beste resultaten te behalen voor zowel de retailer als de kwekers.

Hoorn Bloommasters

Heeft u nog vragen?

We vertellen u graag in een persoonlijk gesprek meer over onze diensten en producten. Bel +31 0297 325 150 of mail naar info@hoornbloommasters.com.